Schuldenbewind

Jaarlijks komen er mensen terecht in een financieel uitzichtloze situatie. Sinds 2014 kan ook een beschermingsbewindvoerder worden benoemd als er sprake is van problematische schulden of verkwisting. Dit wordt ook wel schuldenbewind genoemd. Schuldenbewind is in principe hetzelfde als beschermingsbewind. Het is bedoeld om betrokkene te beschermen tegen (verdere) financiële problemen en te werken aan het oplossen van schulden. De kantonrechter beslist over toewijzing van schuldenbewind.

Voor het regelen van de problematische schulden zal een minnelijke of wettelijke schuldsanering nodig zijn. De bewindvoerder zal deze regelingen voorbereiden, aanvragen en begeleiden.

Het regelen van schulden via een minnelijk of wettelijk traject is echter niet voor iedereen mogelijk. Dat kan komen door bijvoorbeeld de aard van de schulden zoals recente fraudeschulden. Schuldenbewind kan dan zorgen voor een stabiele financiële situatie. Een schuldsanering is dan vaak op een later tijdstip alsnog mogelijk.

Schuldenbewind kan worden aangevraagd door de persoon zelf, partner of familielid, ouder, voogd, het Openbaar Ministerie, instelling van verzorging/begeleiding en College van B & W.

De bewindvoerder moet jaarlijks aan de rechtbank rekening en verantwoording afleggen over het bewind.

Werkzaamheden

Onze bewindvoerder verricht onder andere de volgende werkzaamheden:

 • verzorgen aanvraag beschermingsbewind
 • opstellen van een maand- en jaarbegroting;
 • verrichten van betalingen zoals vaste lasten
 • declaratie ziektekosten
 • regelen toeslagen belastingdienst
 • verzorgen belastingaangifte (box 1)
 • aanvragen van kwijtscheldingen gemeentelijke- en waterschapsbelastingen;
 • aanvragen van bijzondere bijstand en overige inkomensvoorzieningen
 • treffen van betalingsregelingen;
 • aanvragen en begeleiden minnelijke of wettelijke schuldregeling
 • regelen verzekeringen.

Kosten

De tarieven voor beschermingsbewindvoerders zijn door het ministerie bepaald in de “Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren”. Als de betrokkene een minimum inkomen heeft wordt er door de gemeente (meestal) bijzondere bijstand verstrekt voor de kosten van bewindvoering. De bewindvoerder zal deze bijzondere bijstand voor u aanvragen.

Contact

Voor nadere informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Jacquelina Bajema per telefoon op 06-21598790, per mail info@wf-bewindvoering.nl of via ons contact- formulier. Indien u wilt, kunnen wij een afspraak maken bij u thuis voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.