Inkomensbeheer

Er zijn situaties waarin het lastig is om geldzaken op orde te krijgen en/of te houden. Misschien lukt het u niet de maandelijkse betalingen te verrichten. Door ziekte, oplopende schulden etc. is soms niet goed te overzien welke gevolgen bepaalde keuzes hebben. Het gevolg kan zijn dat er schulden ontstaan of op een andere manier geldproblemen komen. Om die problemen op te lossen of erger te voorkomen, kan inkomensbeheer een oplossing zijn.

Bij inkomensbeheer beheren wij uw inkomsten en betalen wij uw vaste lasten. Verder adviseren wij u over hoe u uw inkomsten kunt verruimen en uw uitgaven kunt verlagen.

Bij inkomensbeheer sluit u een overeenkomst met ons. Hierin staat precies beschreven welke werkzaamheden u aan ons uitbesteed. Inkomensbeheer verloopt zonder tussenkomst van de rechter.

Werkzaamheden

  • verrichten van betalingen, declaratie ziektekosten
  • opstellen van een budgetplan;
  • aanvragen van kwijtscheldingen gemeentelijke- en waterschapsbelastingen;
  • aanvragen van bijzondere bijstand voor bijv. kosten budgetbeheer
  • aanvragen/wijzigen belasting toeslagen;
  • treffen van betalingsregelingen;
  • doen van belastingaangifte (box 1)

Kosten:

De kosten zijn afhankelijk van de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren. In sommige situaties is het mogelijk dat de kosten gedragen worden door bijvoorbeeld de werkgever, familie, de kerk of de gemeente.

Contact

Voor nadere informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Jacquelina Bajema per telefoon op 06-21598790, per mail info@wf-bewindvoering.nl of via ons contact- formulier. Indien u wilt, kunnen wij een afspraak maken bij u thuis voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.