Beschermingsbewind

Voor mensen die door omstandigheden (tijdelijk) niet zelf hun financiën kunnen regelen, kan een bewindvoerder dat doen. Beschermingsbewind is een wettelijke beschermingsmaatregel (Boek 1 Titel 19 BW) en is bedoeld ter bescherming van het vermogen (het geld en de goederen) van de persoon die onder bewind is gesteld. De kantonrechter benoemt de bewindvoerder. De belangrijkste taak van de bewindvoerder is het beheren en beschermen van de financiën.

Redenen voor beschermingsbewind zijn: het hebben van problematische schulden, verkwisting, lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.

Bewind kan worden aangevraagd door de betrokkene zelf, partner/levensgezel, familie, ouder, voogd, het Openbaar Ministerie en instelling van verzorging/begeleiding.

De bewindvoerder moet jaarlijks aan de rechtbank rekening en verantwoording afleggen over het bewind.

Werkzaamheden

Onze bewindvoerder verricht onder andere de volgende werkzaamheden:

 • verzorgen aanvraag beschermingsbewind
 • opstellen van een maand- en jaarbegroting;
 • verrichten van betalingen zoals vaste lasten
 • declaratie ziektekosten
 • regelen toeslagen belastingdienst
 • verzorgen belastingaangifte (box 1)
 • aanvragen van kwijtscheldingen gemeentelijke- en waterschapsbelastingen;
 • aanvragen van bijzondere bijstand en overige inkomensvoorzieningen
 • treffen van betalingsregelingen bij beheersbare schuldenlast;
 • aanvragen en begeleiden van schuldenregeling
 • regelen verzekeringen.

Kosten

De tarieven voor beschermingsbewindvoerders zijn door het ministerie bepaald in de “Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren”. Bij een minimum inkomen worden de kosten van het beschermingsbewind (meestal) betaald door de gemeente. De bewindvoerder zal deze bijzondere bijstand voor u aanvragen.

Contact

Voor nadere informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Jacquelina Bajema per telefoon op 06-21598790, per mail info@wf-bewindvoering.nl of via ons contact- formulier. Indien u wilt, kunnen wij een afspraak maken bij u thuis voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.